דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

מכרז מס': 1/2018/פא- וועדת השלושה - איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

שאלות ותשובות