דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

מכרז פומבי מס' 162/19 - רכז מעורבות חברתית

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

שאלות ותשובות