דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

מכרז מס' 22/19: מתן שירותי קידום וניהול "האב" בחריש (מתחם עבודה משותף)

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

שאלות ותשובות