דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

רישום למאגר יועצים

 

יועץ יקר, יש לשלוח מייל לכתובת liron.m@harish.muni.il , בצירוף כלל המידע והמסמכים הבאים:
 
 1. שם החברה
 2. איש קשר
 3. מייל
 4. נייד
 5. טלפון
 6. כתובת
 7. ניכוי מס במקור  
 8. תאריך התחלת ניהול ספרים
 9. תאריך סיום ניכוי מס במקור
 10. שנות ותק במקצוע
 11. המלצות משלוש שנים אחרונות
 12. פרטי בנק
 13. תעודת עוסק מורשה/פטור
 14. צילום תעודת מקצוע

בהמשך תישלח אליך הודעה על הגעת המסמכים למייל ועל העברתם לטיפול

בהצלחה

שאלות ותשובות