דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

מכרז פומבי מס' 53/20 אב בית ותחזוקה למתנ"ס

53.20 אב בית ותחזוקה למתנס 50%.pdf

להגשת מועמדות לחץ כאן

שאלות ותשובות