דלג לתוכן העמוד
פיקוד העורף
חירום
מכרזים
מפת העיר
תעסוקה ועסקים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מס' 2020/00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

שאלות ותשובות