כינוס תעסוקה ועסקים חריש
10.06.2020
בית הקהילה רחוב גפן 76