שיבוץ לגנים ובתי ספר בחינוך המיוחד

שיבוץ לגני ילדים חנ"מ - התחלת לימודים - 01/09/2023 פתיחת שנה"ל תשפ"ד

רישום לגני חנ”מ עד 24/07/2023

 • שיבוץ – קבלת שיבוץ בגני חנ”מ בחריש עד 31/07/2023
 • רישום לצהרון – בזמן קבלת שיבוץ יתקבל לינק רישום לצהרון במסגרות חנ”מ (שבוע ימים).
 • מפגש הכרות עם צוות הגן בשבוע של 25/08/2023

רישום לגני חנ”מ מ 25/07 עד 25/07/203

 • שיבוץ – קבלת שיבוץ בגני חנ”מ בחריש עד 31/08/2023
 • חשוב לזכור – שיבוץ מותנה בכך שיש מקומות פנויים בגנים בחריש, במקרה של שיבוץ מחוץ לחריש, אישור השיבוץ תלוי באישור מהרשות בה נמצאת המסגרת ויכול לקחת יותר זמן.
 • רישום לצהרון – על בסיס מקום פנוי

רישום לגני חנ”מ מ – 26/08/2023

 • שיבוץ – עד שבוע ימים מקבלת הבקשה לשיבוץ
 • חשוב לזכור – שיבוץ מותנה בכך שיש מקומות פנויים בגנים בחריש, במקרה של שיבוץ מחוץ לחריש, אישור השיבוץ תלוי באישור מהרשות בה נמצאת המסגרת ויכול לקחת יותר זמן.
 • רישום לצהרון – על בסיס מקום פנוי.

שיבוץ לבתי ספר חנ"מ - התחלת לימודים - 01/09/2023 פתיחת שנה"ל תשפ"ד

רישום לכיתת חנ”מ עד 24/07/2023

 • שיבוץ – קבלת שיבוץ בכיתות חנ”מ בחריש עד 31/07/2023
 • רישום לצהרון – כיתות א’ – ג’, בזמן קבלת שיבוץ יתקבל לינק רישום לצהרון במסגרות חנ”מ (שבוע ימים).

 • מפגש הכרות עם צוות בי”ס בשבוע של 25/08/2023

רישום לכיתות חנ”מ מ 25/07 עד 25/07/203

 • שיבוץ – קבלת שיבוץ בכיתות חנ”מ בחריש עד 31/08/2023
 • חשוב לזכור – שיבוץ מותנה בכך שיש מקומות פנויים בכיתות חנ”מ בחריש, במקרה של שיבוץ מחוץ לחריש, אישור השיבוץ תלוי באישור מהרשות בה נמצאת המסגרת ויכול לקחת יותר זמן.
 • רישום לצהרון – כיתות א’ – ג’, על בסיס מקום פנוי

רישום לכיתות חנ”מ מ – 26/08/2023

 • שיבוץ – עד שבוע ימים מקבלת הבקשה לשיבוץ
 • חשוב לזכור – שיבוץ מותנה בכך שיש מקומות פנויים בכיתות חנ”מ בחריש, במקרה של שיבוץ מחוץ לחריש, אישור השיבוץ תלוי באישור מהרשות בה נמצאת המסגרת ויכול לקחת יותר זמן.
 • רישום לצהרון – כיתות א’ – ג’, על בסיס מקום פנוי.