הנגשה

התאמות נגישות פרטניות במוסדות חינוך לתלמיד ולהורה

למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. חברה ערכית ומתקדמת נמדדת, בין השאר, במתן שוויון הזדמנויות, המאפשר את שילובם של כל חבריה, ובהם גם אנשים עם מוגבלויות, בכל תחומי החיים. ילדים עם מוגבלויות זכאים ללמוד במערכת חינוך שוויונית, המאפשרת תהליכי למידה והשתתפות חברתית, כדי שיוכלו למצות את יכולותיהם כשאר הילדים במערכת, וכך להפוך לאזרחים פעילים ומועילים בחברה הישראלית.

לצורך כך מערכת החינוך חותרת ליצירת מערכת חינוך נגישה לכלל התלמידים, כל תלמיד על פי צרכיו, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ”ח-1988, שעל פיו זכאי כל תלמיד עם מוגבלות להתאמות בתחום הנגישות

אוכלוסיית היעד

  • תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י”ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד
  • הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

אפשרויות הנגשה

  • מבנים: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה , שירותים, מעלית, רמפה תאורה ועוד.
  • ריהוט: כסאות, שולחנות, ארונות, מנוף.
  • טכנולוגיה מסייעת: מחשבים ניידים, טאבלטים, תקשורת תומכת חליפית, ערכות ללמידה למוגבלים בראייה, מערכות הגברה ניידות ועוד.
    התאמות בדרכי למידה, היבחנות וחומרי למידה.
  • פעילות פנים וחוץ בית ספרי וטיולים: אוטובוס מונגש, מערכת הגברה ניידת, גלגלון ועוד

איך מבקשים הנגשה?

הורה לתלמיד/ה עם מוגבלות המבקש התאמות הנגשה של מבנה/כיתה אקוסטית והתאמות ללקות ראיה, עליו למלא טפסי בקשה הורים (נספח מ’ 1) בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למוגבלות התלמיד, ולהעבירם למנהלת הגן /מנהלת המוסד החינוכי / יועצות בתי הספר להמשך טיפול

טפסים להנגשה