דלג לתוכן העמוד

ארנונה ומים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

באילו דרכים ניתן לעדכן את מס' הנפשות במים?

ניתן לעדכן את מספר הנפשות באופן מקוון על ידי הקישור הבא https://tiktak.metropolinet.co.il/#!welcome/131

מהו נוהל הארנונה ?

נוהל קליטת תושב חדש לחיבור מים וארנונה
תושב יקר, ראשית, הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מבנה שאיננו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד.
על מנת להשלים את תהליך את החיבור לארנונה ולמונה המים, ישנו צורך להמציא מספר מסמכים.

לפניכם נוהל קליטת תושב חדש לחיבור מים וארנונה :

 • צילום ת.ז + ספח מלא
 • חוזה קניה (3 עמודים ראשונים + עמוד אחרון של החתימה).
 • טופס פתיחת תיק נכס – טופס הניתן מהקבלן (חתום בחותמת החברה)
 • פרוטוקול מסירה (במידה ויש)

כמו כן ניתן לבצע את השירות באופן מקוון https://tiktak.metropolinet.co.il/#!welcome/131

הבהרות ותשובות

בעל הנכס האמור בחוזה (או אשתו לחילופין הרשומה בספח ת.ז), רשאי הוא בלבד להיקלט במרכז.
רשאי להגיע אחד מבעלי הנכס,הרשום בחוזה, על מנת להשלים את הקליטה.
יינתן פטור מלא מתשלום ארנונה ל - 6 חודשים בלבד לנכס חדש וריק, מותנה בהצהרה אל מול מחלקת הגביה או בתהליך הקליטה.
דירה שכורה - על בעל הנכס להציג חוזה שכירות של מינימום שנה לפחות + ת.ז וספח של השוכר.
בעל נכס המעוניין להשכיר את נכסו מתחת לשנה, באחריותו לשאת בתשלום הארנונה .
זכאים המבקשים להגיש בקשה להנחה בארנונה מוזמנים למלא טפסים באתר ולהביא עימם במעמד הקליטה

למי פונים כשיש בעיה במים ?

יש לפנות מוקד 106 בכל בעיה . לדוגמא : ריח רע, הצפות , חסימות צירים , ביוב , פגר על המדרכה/כביש ועוד

מדוע אני מקבל חיוב ארנונה למרות שהגשתי בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק?

רק לאחר שהפקח העירוני יבדוק את הדירה אז ינתן הפטור . חשוב להבהיר כי על התושב להודיע שבוע לפני שמכניס חפצים לדירה, בין אם זה על ידו או על ידי שוכר. תושב שלא יודיע שבוע מראש לא ימומש הפטור.

 

כיצד ניתן לקבל פטור לנכס ריק ?

פטור נכס ריק יינתן לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 6 חודשים במצטבר. לאורך כל תקופת הבעלות בנכס.

 • פטור זה הינו בשיעור של 100%
 • בעל הנכס בלבד זכאי לבקש פטור
 • הנכס ריק,  ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 6 חודשים במצטבר
 • באחריות הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת

המסמכים הנדרשים

 • פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה בה הנכס היה ריק או לאחר 6 חודשים לפי המוקדם מבניהם-
 • בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת הגביה את המסמכים הבאים:
 • דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק
 • דו"ח צריכות מתאגיד/עירייה בגין התקופה בה הנכס היה ריק

ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון על ידי https://tiktak.metropolinet.co.il/#!welcome/131

יש לי שוכרים חדשים, איך אני מעביר את חשבונות המים והארנונה על שמם?

העברת משלמים ניתן לבצע דרך שליחת המסמכים במייל למחלקת מים וארנונה. 

יש לשלוח חוזה שכירות  (לתקופה של 12 חודשים לפחות)  + צילום ת.ז +ספח ת.ז של השוכרים. לפתיחת פניה למחלקת ארנונה ומים לחצו כאן 
כמו כן ,ניתן להגיע פיזית עם המסמכים הנ"ל למשרדי מחלקת הארנונה הנמצאים ב"מרכז שירות לתושב" ברחוב גפן 72. 

שעות קבלת קהל:
א', ב', ד', ה' 8:30-12:30
ג' 16:00-18:00.

חשוב מאוד: לפני הגעתכם יש להתעדכן בשינויים שעלולים להיות בימים ושעות קבלת הקהל המפורסמות באתר העיריה.

הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס - חיוב ארנונה ומים 

שאלות ותשובות