דלג לתוכן העמוד
שאלון קליטה
מפת העיר
צור קשר
חיפוש

דת

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מה אופי האוכלוסיה המתגוררת בעיר?

חריש הינה עיר מעורבת הכוללת תושבים מכל הזרמים בחברה הישראלית. ע"פ מפקד תושבים שערכה המועצה, תמהיל התושבים הצפוי הינו כ-50% חילוניים, 35% דתיים לאומיים ועוד כ-15% חרדים.

כמובן שתמהיל זה יכול להשתנות כל העת, שכן העיר נמצאת בפיתוח וגידול מתמיד.

כחלק מהמוכנות של המועצה לקראת אכלוס התושבים נערך מפקד אוכלוסין במרץ 2015 בו נדגמו כ-2000 משפחות.

מהנתונים עולה כי:

65% אקדמאיים, מתוכם כ-20% בעלי תואר שני ומעלה.
71% עובדים, מתוכם 16% בתפקידי ניהול בכירים ו-10% עצמאיים.
64% מעוניינים להתנדב ולהיות מעורבים בנעשה בעיר.

היכן יוקמו מקוואות?

המקוואות המתוכננים בחריש מסומנים במפת שטחי הציבור הנמצאת באתר המועצה תחת לשונית "אודות חריש".

היכן יוקמו בתי כנסת ולאיזה נוסח/זרם/מגזר?

בתי הכנסת המתוכננים בחריש מסומנים במפת שטחי הציבור הנמצאת באתר המועצה תחת לשונית "אודות חריש". ייעודם הספציפי של כל מבני הציבור, לרבות בתי הכנסת המתוכננים, יקבע בוועדת ההקצאות של המועצה המקומית חריש, לכשזו תתכנס.

כל גוף או קבוצה המעוניינים בהקצאה של מבנה ציבור צריכים להגיש בקשה מסודרת לועדת ההקצאות וכל בקשה תידון לגופה.

האם יש עירוב מסביב ליישוב החדש ?

נכון להיום יש עירוב זמני בחריש והוא מקיף את כל היישוב המאוכלס. צפי לעירוב קבוע מתוכנן במהלך השנה הקרובה. 

שאלות ותשובות