קול קורא מס' 311/24 דוכני אביזרי ם ושירות למסיבת בריכה לנשים 2024