מפת חריש מוגשת כשירות לציבור לצורך מתן מידע רעיוני בלבד, יתכנו שינויים והתאמות שיבואו לידי ביטוי במהדורה הבאה לכשתופק