32823 lecture sex kids_A4_biz_web.pdf
להורדת קובץ הרצאה בנושא מין ומיניות בילדות לחץ כאן

איך לדבר עם הילדים על מין ומיניות

מכבי שירותי בריאות מזמינה אתכם להרצאה בנושא מין ומיניות בילדות:

איך לזהות "נורות אדומות" ומצבים מורכבים, איך להבחין בין סקרנות טבעית לפגיעה מינית וכיצד להתמודד עם חשיפת הילדים לתכנים מיניים.

20:30 התכנסות וכיבוד קל

21:00 תחילת ההרצאה

מרכז רפואי מכבי, רח׳ דרך ארץ 52 ,חריש

ללא תשלום, לחברי כל קופות החולים.

במייל מראש הירשמו: harish@mac.org.il 

או בטל': 04-6164310