תושבים יקרים, פינוי גזם ואשפה גדולה כגון: ריהוט ישן, מוצרי חשמל תקולים וכיוצ"ב, יש להוציא בימי רביעי. האיסוף יתבצע למחרת ביום חמישי.