להורדת קובץ המידע בנושא גיליון מידע 3 לחצו כאן

האם אפשר להתחבר למים וארנונה עוד לפני קבלת טופס 4?

לא ניתן.


האם מתוכנן חדר כושר או קאנטרי?

הפעלת פעילות ספורט תופעל ע"י מחלקת החוגים בחריש בהתאם לנרשמים וצורכי התושבים בפועל. בנוגע להקצאת מקום ייעודי עבור מפעיל קאנטרי או חדר כושר מדובר בגורם פרטי שכל החלטה לביצוע נעשת באופן פרטי מול היזמים ולמועצה אין יד בדבר. מטעם המועצה ישנה חשיבה בנושא להקצאת מקום בעתיד.
 

האם מתוכננת תחנת משטרה?

בחודש יולי 6102 החל לפעול שוטר שיושב קבוע בחריש בשעות היום. בנוסף, עד סוף שנת 6102 ישנו צפי להפעלת תחנת משטרה קבועה שתפעל בחריש. נוהל פינוי אשפה! נכון לחודש יולי 6102 כמות התושבים שאוכלסה מועטה ולכן פינוי אשפה רגילה תבוצע על פי צורך. במרחב הציבורי קיימות קרטוניות ברחבי העיר. במרחב הפרטי של הבניינים מוצבים פחים כתומים וכחולים להפרדת פסולת. בנושא פסולת בניין כל קבלן או אדם פרטי המבצע שיפוץ מחויב על פי חוק להציב מכולה לפינוי פסולת בניין.
 

איך המועצה מטפלת בנושא היתושים?

יתושים מקורם לרוב ממאגרי מים עומדים. אגף שפ"ע מדביר ומטפל במאגרים אלו. עם זאת, המועצה מבקשת את שיתוף הציבור על סביבת יתושים ו/או מאגרי מים למוקד 106.
 

מתי יוצבו שלטי הכוונה ושמות רחוב?

כבר במהלך חודש אוגוסט 2016 יוצבו שלטי הכוונה באזורי בניה. בנושא שלטי שמות רחוב הנושא בטיפול עדכון יינתן בהמשך.
 

מתי יוקם מוקד 312 מטעם המועצה?

בשלב הזה כל פניה שמגיעה למועצה מנותבת דרך מרכז השרות לתושב למחלקה הרלוונטית. בשעות שהמועצה אינה פועלת מטופלות הפניות דרך מוקד חיצוני 24/7. עד סוף שנת 2016 יוקם מוקד עירוני שימוקם במרכז השרות לתושב.