תושבים יקרים, 

ביום שני, 25.9.17, בין השעות 9:00-13:00, תערך הפסקת מים יזומה ברחוב תמר בבניינים 3, 5 7, 9, 11,6, 8, 10,12, 14. נא היערכותכם.

מ.מ חריש