ישיבת מליאה מן המניין מס' 9/17 שתתקיים במועדון הנוער, ביום ב',  2.10.17   בשעה 17:00.