בערב ט' באב תשפ"ב, מוצאי שבת, 6 באוגוסט 2022, חלה חובה על סגירת בתי עסק שעניינם ממכר מזון מהשעה 19:00 ועד 5:00 למוחרת. 

בתי עסק שעניינם עינוג ציבורי יהיו סגורים גם ביום ראשון, ט' באב תשפ"ב, 7 באוגוסט 2022.

בעלי העסקים מתבקשים לשמור על הוראות החוק.