מוזמנים להשפיע! בשבוע שעבר התחלנו בתהליך שיתוף ציבור בדרך לגיבוש חזון עירוני ותוכנית מתאר כוללנית לחריש. באתר העירייה נעלה לעיונכם את מסמכי התכנון השונים יחד עם התקדמות התוכנית. נשמח שכל תושב ותושבת בחריש ייקחו חלק בתהליך. לקריאה על התהליך לגיבוש החזון ולמילוי שאלון מקוון היכנסו: https://www.harish.muni.il/1509/