תושבים יקרים,

פינוי גזם ואשפה גדולה כגון: ריהוט ישן, מוצרי חשמל תקולים וכיוצ"ב

יש להוציא בימי רביעי,

האיסוף יתבצע למחרת ביום חמישי