כולנו הולכים על זה בפרוייקט:

שישי רגלי.

בימי שישי הולכים ברגל למוסדות החינוך!

החל מיום שישי ה2.11.2018 כ"ד בחשוון.