עיריית חריש והמשרד להגנת הסביבה מעוניינים לתמוך ביוזמות קהילתיות מטעם התושבים בנושאים של טיפוח הקיימות העירונית הכוללת לתוכם קהילה, סביבה, כלכלה מקומית וחיזוק הקשר בין התושבים לעיר . לשם כך תעניק הרשות המקומית תמיכה וליווי בשווי עד 40,000 ש"ח ₪ לכל יוזמה שתיבחר.

התמיכה תינתן לכיסוי הוצאות על פי ההליך המקובל ברשות.

היוזמות יבחרו בהתאם לשיקול דעת הרשות והמשרד להגנת הסביבה.

את ההצעות יש להגיש  באופן קשיח לרותי יעקב מרכז שירות לתושב לא יאוחר מ: ב' טבת  תשע"ט, 12 בדצמבר 2018. 

 

המתמודדים יוזמנו להציג את  התוכנית לנציגי הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה בתאריך ד' טבת תשע"ט  12.12.2018 בשעה 14:00-16:00.

לפרטים  אודות קול קורא זה יש לפנות ל:

שרי אייזן, עובדת סוציאלית קהילתית, טל'  052-5947636, מייל: kehilati@harish.muni.il