תושבים יקרים, שימו לב-

ביום שלישי ה-12.2.19 יחסם בין השעות 7:30 עד 16:00המקטע ברחוב גפן מול מבנה העירייה.

יש להזיז את המכוניות מהחניות הצמודות לבניינים ברחוב גמלא.

במהלך העבודות, יחסם הכביש ברחוב הפרטי בסמוך לרביעיות שמתחבר לרחוב גפן (מבית הספר "כנפי רוח") .

עיריית חריש