הבהרה!

המכרז למנהל אגף חינוך הוארך בשבוע ותנאי הסף עודכנו מ-5 שנות ניסיון ל-3 , כפי שנהוג. הורדת תנאי הסף והארכת המכרז הינה בהוראת משרד הפנים.