תושבים יקרים, מחר תהיה הפסקת מים יזומה ברחובות שקד ואורן בין השעות 10:00-14:00 לטובת סידור ההידרנטים לפני החג. 

עיריית חריש