תושבים יקרים, שימו לב!

ההרצאה של שי"ל שנקבעה להיום נדחתה.

מועד חדש יפורסם בהמשך.

עיריית חריש.