מחר משעה 9 עד 16 תבוצע סגירת נתיב בכיכר הסמוכה לאמריקן פיצה בעקבות שבר בקו הביוב.

הנתיב שיסגר יהיה הנתיב לכיוון מזרח בסמוך לרחוב התמר.

יהיה ניתן לבצע מעקף מכיכר אלון תמר וחזרה לדרך ארץ