תושבים יקרים

ביום ראשון 11.8 צום תשעה באב,  משרדי המועצה יהיו סגורים לקבלת קהל, 

מענה טלפוני יינתן למקרים דחופים בלבד. 

נשוב לפעילות ביום שני 12/8.