יום שלישי  14.01.2020 תבוצע עבודה לחיבור מים בניין של חברת שטרן ברחוב טורקיז
סגירת המים תשפיע על בניינים טופז 13 ו 15 ספיר 4 , בין השעות 09:00- 13:00 תודה