בהתאם להנחיות החדשות ולהודעתם של הרבנים הראשיים לישראל, החל מהיום אין לקיים תפילה בציבור בתוך בתי הכנסת. ציבור המתפללים במניין של עד 10 אנשים בלבד יוכל להתפלל במקום פתוח בלבד, וזאת תוך שמירה על מרחק של שני מטר בין איש לרעהו. על פי הנחיית הרבנים הראשיים, אם לא קיימת אפשרות של תפילה במניין במקום פתוח – יתפלל כל אחד בביתו. אנו קוראים לכולם להקפיד על ההנחיות.

הנחיות לשומרי מצוות.pdf