להורדת פתיחת הרשמה למעונות נטעי חריש לשנת תשע"ח לחץ כאן

נפתחת ההרשמה לשנה“ל תשע“ח למעונות נטעי חריש

אופציות לביצוע רישום

כתובת האתר לרישום מקוון: www.or-chinuch.co.il

קבלת הטפסים במעון ברחוב טופז 9 ובמעון ברחוב שקד 7 חריש

טפסי רישום ניתן לקבל גם במועצה ולהעביר את הטפסים המלאים באמצעות 'תיבת הרישום' המוצבת במחלקת חינוך במועצה, רחוב גמלא 1 חריש

להתרשמות אתר "נטעי חריש": www.or-chinuch.co.il/meonot/niteycharishil

יצירת קשר

מייל: il.co.educationWays@rishum

פקס: 04-8433652

מוקד רישום: 04-8433650