בעקבות סגירת האפשרות לרישום תלמידי חריש לבית הספר של חב"ד בחדרה, ייפתחו בשנת הלימודים הקרובה שתי כיתות א' של רשת מוסדות חב"ד בחריש. רשת מוסדות חב"ד היא זרם ממלכתי ומוכר במשרד החינוך. עד כה למדו ילדי רשת מוסדות חב"ד תושבי חריש בבית הספר של חב"ד בחדרה, והדבר לא יתאפשר יותר משנת הלימודים הקרובה. הכיתות שייפתחו בשנה הקרובה יהיו כיתת א' בנים וכיתת א' בנות. הכיתות ייפתחו במתחם מבנים יבילים. פתיחת הכיתות מותנית באישור משרד החינוך ובמספר נרשמים מינימלי.