אנו מפרסמים כעת את תוצאות הערעורים על שיבוצי הילדים בגני הילדים בחריש לשנת הלימודים הקרובה. 
לצפייה בהסבר מלא ובסרטון הסברה:  https://www.harish.muni.il/articles/item/594/

לצפייה בשיבוץ הסופי: https://bit.ly/36xIUkQ
 
עיריית חריש