העירייה נערכת להחזר תשלומי תל"ן (תכנית לימודים נוספת) בשל עצירת הפעילות בעקבות משבר הקורונה. העירייה תעביר זיכוי יחסי בסך 109.45 ₪ עבור חוג אחד שהתקיים במשך ארבעה חודשים בלבד. כמו כן, העירייה תזכה את ההורים באופן מלא עבור חוג אחד שלא הופעל כלל מתחילת השנה בסך 199 שקל. סכום הזיכוי בסך הכל עומד על 308.45 ש"ח.
הורים שלא שילמו את הסכום המלא יזוכו באופן יחסי. הזיכוי יועבר באופן אוטומטי לחשבונכם בעירייה.