עדכון קורונה: משרד הבריאות עדכן היום את הנחיותיו והורה שעקב חשיפה לחולה קורונה מאומת (אחד) ייכנסו לבידוד ילדי הגנים הבאים: תמר, שקד, רימון, הדס, פקאן, זית, מאור ישראל, בית יעקב, בית מרגלית וחזון עובדיה. כמו כן, בשל חשיפה לחולה קורונה מאומת נוסף ייכנסו לבידוד ילדי גן אורן, וכן מספר ילדים מבית ספר תלמי הדר. הורי הילדים בתלמי הדר שעליהם להיכנס לבידוד יקבלו הודעות באופן אישי. בסך הכל מדובר בשני חולי קורונה מאומתים. נזכיר שאתמול החליט משרד הבריאות להכניס לבידוד מספר אנשי צוות מקייטנות הגן, וכן ילדי גן סביון.