על פי הנחיית משרד הבריאות, בעקבות חשיפה לחולה קורונה מאומת ייכנסו ילדי גן ברוש לבידוד עד ליום 6 באוגוסט. יודגש שאין קשר בין מקרה חשיפה זה למקרי חשיפה קודמים של ילדי גן בחריש לחולי קורונה מאומתים.