שישי ירוק בחריש

אנחנו מזמינים אתכם לסיור לימודי ביער המאכל קדרון וביער תל אביב

שיתקיים ב-19.5 כ"ג באייר תשע״ז

יציאה בשעה 8:00 מרחבת המועצה מקומית חריש, חזרה משוערת בשעה 15:00

נא להצטייד ב- 3 ליטר מים, אוכל ומצב רוח טוב

עלות למשתתף: 50₪

תשלום עבור כניסה והדרכה ביער קדרון

בחסות מועצה מקומית חריש בהובלת פורום קיימות לפרטים והרשמה: שרי אייזן 052-5947636