אירוע חוצות היוצרים חינוך הינו מסורת בחריש. מגיעים אליו כל אנשי החינוך של העיר במטרה ללמוד, לשתף, לקבל השראה ולהתפתח ב”דרך חריש”, התפיסה החינוכית העירונית.

בחוברת מופיעים נושאי הסדנאות, הרצאות TED, שיח למידה מההצלחות, המיצגים וקבוצות הלימוד שהיו באירוע חוצות היוצרים חינוך ה-3.

כל הפעילויות הן פרי יצירה חינוכית של אנשי החינוך של חריש שהוצגו על ידם.

תמונות מאירוע חצות היוצרים חינוך ה-3

סרטון מאירוע חוצות היוצרים חינוך ה-3