הפארקים בחריש – מיקומים מדויקים

הפארקים בחריש
שםכתובתשכונה
פארק אפיק הנחלהכניסה מהרחובות נרקיס ויקינתוןהפרחים
פארק אצבעוניתהכניסה מהרחובות תמר ותאנההחורש
פארק ארץ עוץבפינת הרחובות דרך ארץ והאחווההפרחים
פארק בצוותאבפינת הרחובות יחד וחברותאבצוותא
פארק האונייההכניסה מהרחובות רעות ואחדות בצוותא
פארק האלוניםהכניסה מהרחובות לוטם ונרקיסהפרחים
פארק האמפיבפינת הרחובות חברותא והקהילהבצוותא
פארק הבוסתןהכניסה מהרחובות כלנית ולוטםהפרחים
פארק הבית של פיסטוקהכניסה מהרחובות דרך ארץ וטורקיזאבני חן
פארק הגבעותבפינת הרחובות הקהילה ורעותבצוותא
פארק החושיםהכניסה מהרחובות אחדות ויחדבצוותא
פארק החצביםהכניסה מרחוב רעותבצוותא
 פארק המנגליםהכניסה מרחוב אורןהחורש
פארק היה היהבפינת הרחובות אלון ואתרוגהחורש
פארק הכושרהכניסה מהרחובות יחד ואחדותהחורש
פארק הכלניותהכניסה מרחוב רעותבצוותא
פארק המגלשותהכניסה מהרחובות אחדות ורעותבצוותא
פארק המועצההכניסה מהרחובות גפן ותמרהחורש
פארק הנץהכניסה מרחוב אורן סמוך לבניין מס’ 40החורש
פארק הנרקיסיםהכניסה מרחוב רעותבצוותא
פארק הצביהכניסה מהרחובות טורקיז וטופזאבני חן
פארק הקהילהבפינת הרחובות יחד והקהילהבצוותא
פארק הרפתקאותהכניסה מרחוב רעות סמוך לבניין מס’ 18 בצוותא
פארק השועל והכרםהכניסה מהרחובות שוהם ודרך ארץאבני חן
פארק חוני המעגלהכניסה מרחוב ברקת סמוך לבניין מס’ 44אבני חן
פארק חלום עליכםהכניסה מהרחובות אודם, טופז ולשםאבני חן
פארק חלומות יוסףבפינת הרחובות ברקת ומרגלית אבני חן
פארק מלכת שבאהכניסה מהרחובות אורן ורימוןהחורש
פארק מעיין גניםהכניסה מהרחובות לוטם והאחווההפרחים
פארק נוף הגיאהכניסה מהרחובות סביון וכלניתהפרחים
פארק סולם יעקבבפינת הרחובות אלון וגפןהחורש
פארק עפרוניבפינת הרחובות גפן ותאנההחורש
פארק פרפר נחמדהכניסה מהרחובות דרך ארץ, שוהם וטופזאבני חן
פארק רויטלהכניסה מהרחובות כלנית ולוטםהפרחים
 פארק שקדהכניסה מהרחובות שקד וגולןחורש
טיילת היערהכניסה מהרחובות אורן, תאנה וגפןהחורש
מצפה רזהכניסה מרחוב גפן סמון לבניין מס’ 36חורש
גינת אלף לילה ולילהבפינת הרחובות דרך ארץ ושוהםאבני חן
גינת ברבאבאהכניסה מהרחובות טופז, ברקת ושוהםאבני חן
גינת גבעת הלבונההכניסה מהרחובות דרך ארץ, אלון וערבההחורש
גינת דולבהכניסה מהרחובות ספיר וטורקיזאבני חן
גינת האקליפטוסהכניסה מרחוב גפן מול בניין מס’ 45החורש
גינת הגפנים בפינת הרחובות נרקיס ויקינתוןהפרחים
גינת החורשההכניסה מרחוב גפן סמוך לתחנת הדלקהחורש
גינת החתול במגפייםהכניסה מרחוב הגולןהחורש
גינת הניצניםהכניסה מרחוב רעות סמוך לבניין מס’ 19 בצוותא
גינת העגוריםהכניסה מרחוב תאנה סמוך לבניין מס’ 20 החורש
גינת הצב והארנבבפינת הרחובות שוהם ולשםאבני חן
גינת השלכתהכניסה מרחוב ברוש סמוך לבניין מס’ 1החורש
גינת התורהכניסה מהרחובות אלון, דפנה ואלההחורש
גינת חדףהכניסה מהרחובות דרך ארץ, אשל וגפןהחורש
גינת חרובבפינת הרחובות טופז וספיראבני חן
גינת מרווההכניסה מהרחובות לוטם ונרקיסהפרחים
גינת ערוגות הבושםבפינת הרחובות טופז וברקתאבני חן
גינת פלוטוהכניסה מרחוב ברקת סמוך לבניין מס’ 19אבני חן
גינת פרי מגדיםהכניסה מרחוב שוהם סמוך לבניין מס’ 68אבני חן
גינת קנה וקינמוןבפינת הרחובות גפן ואלוןהחורש
גינת נחליאליבפינת הרחובות שוהם ואודםאבני חן

 

כתוב את הכותרת כאן