שקיפות מידע

עיריית חריש שמה לה למטרה להנגיש את המידע המופק ונאסף ביחידות העירוניות השונות לשימוש הציבור. העירייה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את פעילותה ואת המדיניות העירונית.

פרוטוקולי ישיבות מליאה