רישום למוסדות החינוך תשפ”ה

תאריכים מרכזיים בתהליך הרישום לשנת הלימודים תשפ”ה

 מועד רישום רשמי: 11 בינואר עד 31 לינואר

• הרשמה מאוחרת: 1 באפריל עד 2 במאי

• פרסום שיבוצים בתי ספר: 5 ביוני

• פרסום שיבוצים לגני ילדים: 10 ביולי

• הגשת ערעורים לבתי ספר: 9 ביוני עד 13 ביוני

• הגשת ערעורים לגני ילדים: 14 ביולי עד 18 ביולי

• פרסום שיבוצים לאחר ערעור (בתי ספר): 9 ביולי

• פרסום שיבוצים לאחר ערעור (גני ילדים): 7 באוגוסט

• רישום לקייטנות מחזורים א’, ב’, ג’: התאריך יפורסם בהמשך

• רישום לצהרונים: התאריך יפורסם בהמשך

• פתיחת הרשמה מאוחרת בתי ספר: 14 ביוני (קבלת שיבוץ לאחר פרסום תשובות הערעורים ועד 7 ימי עסקים)

קבוצות גילי הרישום

• כיתה א’ לגילי 6, נולדו בין התאריכים: 1.1.2018 – 31.12.2018

• גן חובה לגילי 5, נולדו בין התאריכים: 1.1.2019 – 31.12.2019

• גן טרום חובה לגילי 4, נולדו בין התאריכים: 1.1.2020 – 31.12.2020

• גן טרום-טרום חובה לגילי 3, נולדו בין התאריכים: 1.1.2021 – 31.12.2021

• פתיחת הרשמה מאוחרת גנים: 19 ביולי (קבלת שיבוץ לאחר פרסום תשובות הערעורים ועד 7 ימי עסקים)

רישום משפחה חדשה

רישום לתושבים חדשים שמצטרפים לעיר מתבצע באופן מקוון.

לצורך ביצוע הרישום האינטרנטי עליכם לבצע שלב מקדים שבו תידרשו למלא פרטים ולצרף מסמכים.

אנא ודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם, ואותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת רישום לתשפ”ה.

• ספח תעודת זהות של כל הורה שבו מופיעים פרטי הילדים.

• טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים התושבים (כולל ילדי טרום-טרום חובה, גיל 3). לאחר מילוי טופס של קליטת תושבים חדשים עם המסמכים הנדרשים, החומר יועבר באופן מקוון לבדיקה באגף החינוך.

אם החומרים תקינים תקבלו בדוא”ל לכל המאוחר תוך 14 ימי עסקים אישור שהינכם יכולים להיכנס למערכת ולבצע רישום כמו כלל תושבי העיר.

אם החומרים אינם תקינים תקבלו דוא”ל להשלמת מסמכים רישום לתשפ”ה.

• ספח תעודת זהות של כל הורה שבו מופיעים פרטי הילדים

• טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים התושבים.

 

הורים המעוניינים לבקש שיבוץ לבית הספר היסודי אתגרי העתיד ואינם משויכים אליו, נדרשים לבצע הליך רישום רגיל במועד הרישום, ובהמשך יוכלו להגיש ערעור במועד שמפורסם בחוברת הרישום.