ועדות

ועדות חובה

ועדת הנחות בארנונה

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה פרץ
חברה עידית ינטוב
חברה פרח קוזחי
גזבר יפתח נפש
יועמ”ש אורון משה
מנהלת אגף רווחה מנהלת אגף רווחה

ועדת מל"ח

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר יצחק קשת
מנכ”ל שלומי צדרבוים
רמ”ט מורדי בן שמעון
חבר שלמה קליין (מכלול חינוך)
חברה פרח קוזחי (מכלול והסברה)
חבר שלמה פרץ (מכלול רווחה)
יקל”ר
משטרה מפקד נקודה
מכלול אוכלוסייה מנהל מחלקת רווחה
מכלול חינוך מנהל אגף חינוך
מכלול חינוך מנהל אגף חינוך
מכלול ותשתיות מהנדסת העיר
מכלול משאבי אנוש מנהלת אגף משאבי אנוש
מכלול תשתיות ולוגיסטיקה מנהל אגף ת”ל
מכלול הסברה ומידע לציבור דובר העירייה
מוקד עירוני מנהל מוקד עירוני

ועדת קליטת עלייה

חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריוסי גולדמן
נציגיוחאי פרג’י
נציגת קליטהאלונה גבר
נציגהמישל אן
נציגהאריאנה טורן
נציגהאניק שוט
נציגויקטור גלז
נציגחיים בנטוזה
נציגנתן רוטנברג
נציגמיכאל רובינשטיין

ועדת בטיחות בדרכים

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה קליין
חבר יפתח שטיין
חברה עידית ינטוב
נציג שכונת החורש
נציג שכונת אבני חן רועי ביתן
נציגת שכונת הפרחים שירית ברוק
נציג שכונת המעו”ף טל לייבוביץ
נציג שכונת בצוותא אורי כהן
מהנדסת העיר שרון פישמן
מנהל אגף החינוך ישראל שלו
נציג שר התחבורה
נציגת ארגוני בטיחות בדרכים רונית גלזר

ועדת כספים

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שני גרינברג
חבר שלמה קליין
חבר שלמה פרץ
חבר יפתח שטיין
חברה עידית ינטוב

ועדה לקידום מעמד הילד

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר פרח קוזחי
חבר שלמה קליין
חברה עידית ינטוב
מנהל/ת רווחה מנהל/ת מחלקת רווחה
מנהל/ת חינוך מנהל/ת אגף חינוך
מנהל בית ספר ליאור לויתן
נציג ארגון המורים העל-יסודיים ברוך בן יגאל
נציגת הסתדרות המורים סיגלית יעקב
יו”ר מועצת התלמידים העירונית עילאי אהרון
יו”ר ועד הורים עירוני הדס חזן (יו”ר הנהגת הורים ממלכתי בצוותא)
מפקד תחנת משטרה רפ”ק ענאן מנצור
נציגת תנועות הנוער סיגל אלכאווי
נציג/ת ארגון התנדבותי לקידום ענייני ילדים ונוער

ועדת חינוך

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה קליין
חברה עידית ינטוב
חבר שלמה פרץ
חברה פרח קוזחי
חבר יפתח שטיין
מנהל בית ספר לידור כהן (מנהל בית הספר “רונה רמון”)
מנהלת בית ספר שולמית אילוז (מנהלת בית הספר שבילי בצוותא)
נציגת ועד הורים קארן בר (יו”ר הנהגת הורים אתגרי העתיד)
יו”ר מועצת התלמידים העירונית סלמא ביטאר

ועדת מאבק בנגע הסמים

חברי הוועדה
תפקידשם
יו”רפרח קוזחי
חברשלמה קליין
חברהעידית ינטוב
מנהל/ת רווחהמנהל/ת מחלקת רווחה
מנהל/ת חינוךמנהל/ת אגף חינוך
נציגת ציבורשירית ברוק
נציגת ציבורברוריה משי
מנהלת בית ספרטלי הולן (מנהלת אתגרי העתיד)
נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתיאסף רצבי

ועדה למיגור האלימות

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שני גרינברג
מנכ”ל
חבר שלמה קליין
חברה עידית ינטוב
מנהל/ת אגף חינוך מנהל/ת אגף חינוך
מנהל/ת אגף פיקוח מנהל/ת אגף פיקוח
מנהל/ת אגף ביטחון מנהל/ת אגף ביטחון
מנהל/ת אגף רווחה מנהל/ת אגף רווחה
יועצ/ת לענייני אזרחים ותיקים יועצ/ת לענייני אזרחים ותיקים
נציג/ת משטרת ישראל נציג/ת משטרת ישראל
נציג ארגוני זכויות נפגעי עבירה דני מלא-רון

ועדת משנה לתכנון ולבנייה

חברי הוועדה
תפקיד שם ממלא/ת מקום
חבר שלמה קליין יוסי גולדמן
חבר שלמה פרץ יניב מרכנתי
חברה שני גרינברג מישל לואיזדה

ועדות רשות

ועדת רווחה

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה פרץ
חברה עידית ינטוב
חברה פרח קוזחי
נציג ציבור גילה עטירה
נציג ציבור
נציג ציבור
מנהלת האגף לשירותים חברתיים

ועדת זכויות הקשיש

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר עידית ינטוב
חבר שלמה פרץ
חברה שני גרינברג
חבר יוחאי פרג’י

ועדת חוקי עזר

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה קליין
חברה עידית ינטוב
חבר שלמה פרץ
חבר יפתח שטיין

ועדת שמות

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר יצחק קשת
חבר יפתח שטיין
חברה שני גרינברג
חבר יוסי גולדמן
חבר שלמה פרץ
חבר שלמה קליין
חברה פרח קוזחי

ועדת מכרזים

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר יוסי גולדמן
חברה שני גרינברג
חבר שלמה פרץ
יועמ”ש אורון משה
גזבר יפתח נפש

ועדת ביקורת

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר יוחאי פרג’י
חבר יוסי גולדמן
חברה פרח קוזחי
יועמ”ש
מבקר העירייה

ועדת איכות הסביבה

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר יפתח שטיין
חבר שלמה פרץ
חבר יוחאי פרג’י
חברה עידית ינטוב
עובד אחראי תחום עודד סלע – מנהל אגף ת”ל
נציגת ציבור דבי לרר
נציג ארגון מעוז לואנץ

ועדת הנצחת נפגעי טרור

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר יצחק קשת
חבר שלמה קליין
חברה פרח קוזחי
חבר משפחה
חבר משפחה
חבר משפחה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור

ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית

ועדת הערר יושבת כערכאת ערעור על החלטות מנהל הארנונה ואין היא דנה בבקשות ו/או השגות אשר מיועדות לידון לפני מנהל הארנונה ו/או לפני גורמים מוסמכים אחרים אלא בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו – 1976.
בקשות שלא יוגשו לפי האמור לא יטופלו ועל מגיש הבקשה להגישה לגורמים המוסמכים.

    • מקום התכנסות ועדת ערר ארנונה: בניין העירייה קומה 2
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ר הוועדהעו”ד אור-לי ליבר
חבר ועדהעו”ד ישראל יפרח
חבר ועדהעו”ד רפאל כהן
חבר ועדהעו”ד דורון סגל
חברת ועדהעפרי ארדיטי
מזכירת הוועדהגב’ אביב ליפשיץ ימיני

דרכי התקשרות

  • כתובת: רח’ גפן 78, חריש (בניין העירייה, קומה 2).
  • דוא”ל: [email protected]
  • טלפון 6719*, 04-6186000

המצאת כתבי ערר לוועדה

בימים א’-ה’ בשעות 15:00-08:00 לידי מזכירת הוועדה בלבד.

מסמכים רלוונטיים

ועדת הקצאות מקרקעין

חברי הוועדה
תפקיד
מנכ”ל
גזבר
יועמ”ש
מהנדס/ת
מנהלת מחלק נכסים

ועדת תמרור

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה קליין
מהנדס/ת

ועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה

חברי הוועדה
תפקיד שם ממלא/ת מקום
חבר יצחק קשת שלומי צדרבוים
חבר שלמה קליין יוסי גולדמן
חברה שני גרינברג מישל לואיזדה
חבר שלמה פרץ יניב מרכנתי

ועדה לשימור אתרים

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שני גרינברג
חבר שלמה קליין
חברה עידית ינטוב
חבר יוחאי פרג’י
מהנדס/ת
יועצ/ת בנושא שימור מבנים

ועדת תחבורה

חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה קליין
חבר שלמה פרץ
חברה עידית ינטוב
נציגת ציבור ענבל גולדשטיין
נציג ציבור עידן מן
נציג ציבור עופר אריה

ועדות מקצועיות

ועדת מחיקת חובות

חברי הוועדה
תפקיד שם
יועמ”ש אורון משה
גזבר יפתח נפש
נציג מחלקת גבייה

ועדת תמיכות

חברי הוועדה
תפקידשם
מנכ”לשלומי צדרבוים
גזבריפתח נפש
יועמ”שעו”ד אורון משה

לצפייה בפרוטוקולי הועדה >>