ועדות

ועדות חובה

ועדת הנחות בארנונה
חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר נגה דוד
חבר ועדה דוד פינקל
חבר ועדה ראובן זיגדון
גזבר
מנהלת האגף לשירותים חברתיים
מנהלת מחלקת גבייה
יועמ”ש
ועדת משק לשעת חירום (מל"ח)​
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריצחק קשת
חברת ועדהשני גרינברג
חברת ועדהעידית ינטוב
חבר ועדהמשה בן זיקרי
חבר ועדהנגה דוד
חבר ועדהדוד פינקל
חבר ועדהראובן זיגדון
חבר ועדהאבישלום סלוק
חבר ועדהאיציק לב
הוועדה לקליטת עלייה
חברי הוועדה
תפקידשם

יו”ר

עידית ינטוב

חבר ועדה

נגה דוד

חבר ועדה

יפתח שטיין​​

חבר ועדה

שלמה פרץ

חבר ועדה

יוחאי פרג’י

חבר ועדה

אבישלום סלוק

ועדת ביטחון
חברי הוועדה
תפקידשם

יו”ר

משה בן זיקרי

עידית ינטוב

חברת ועדה

חבר ועדה

נגה דוד

חבר ועדה

יפתח שטיין

חבר ועדה

שלמה פרץ

חבר ועדה

יוחאי פרג’י

חבר ועדה

איציק לב

נציג שר הביטחון

 

נציג שר החינוך

 

נציג השר לביטחון לאומי

 

ועדת כספים
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריצחק קשת
חברת ועדהשני גרינברג
חברת ועדהעידית ינטוב
חבר ועדהנגה דוד
חבר ועדהעדוד פינקל
חבר ועדהשלמה קליין
חבר ועדהשלמה פרץ
חבר ועדהאליהו באחג’
חבר ועדהאבישלום סלוק
גזבר 
יועמ”ש 
הוועדה לקידום מעמד הילד
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריפתח שטיין
חברת ועדהעידית ינטוב
חבר ועדה יוחאי פרג’
מנהלת אגף החינוך 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
מנהלת בית ספר בעיר 
נציג אירגון המורים 
יו”ר מועצת התלמידים העירונית 
יו”ר הנהגת ההורים העירונית 
מפקד תחנת משטרה 
נציג תנועות הנוער 
נציג ארגון התנדבותי לקידום ילדים ונוער 
ועדת חינוך
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”רשני גרינברג
חבר ועדהמשה בן זיקרי
חברת ועדהרויטל גונן
חבר ועדהדוד פינקל
חבר ועדהאליהו באחג’
חבר ועדהאבישלום סלוק
חבר ועדהאיציק לב
נציג ארגון המוריםמבית ספר על יסודי בעיר 
נציג הסתדרות המוריםמבית ספר יסודי בעיר 
יו”ר מועצת התלמידים העירונית 
יו”ר הנהגת ההורים העירונית 
הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”רמשה בן זיקרי
חבר ועדהיפתח שטיין
חבר ועדהאיציק לב
חבר ועדהיוחאי פרג’י
מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
מנהל אגף החינוך 
נציג ציבור 
נציג ציבור 
מנהל בית ספר בעיר 
נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי 
הוועדה למיגור האלימות
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”רשני גרינברג
חבר ועדה משה בן זיקרי
חבר ועדהיוחאי פרג’י
מנכ”ל העירייה  
מנהל אגף חינוך 
מנהל אגף ת”ל (פיקוח) 
מנהל אגף ביטחון 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
נציג משטרת ישראל 
נציג ארגון העוסק בזכויות נפגעי עבירה 
הוועדה לתכנון ולבנייה
 
חברי הוועדה
שם תפקיד
יצחק קשת יו”ר
שני גרינברג חבר ועדה
עידית ינטוב חברת ועדה
משה בן זיקרי חבר ועדה
שלמה קליין חבר ועדה
רויטל גונן חברת ועדה
נגה דוד חבר ועדה
יפתח שטיין חבר ועדה
דוד פינקל חבר ועדה
שלמה פרץ חבר ועדה
ראובן זיגדון חבר ועדה
אליהו באחג’ חבר ועדה
יוחאי פרג’י חבר ועדה
אבישלום סלוק חבר ועדה
איציק לב חבר ועדה
שם תפקיד
סנ”צ דודי רוזנטל מפקד תחנת עירון, המשרד לביטחון לאומי
שלמה פייבלוביץ (ממלא מקום-גנאדי אוסטרובסקי) מנהל מחוז חיפה במשרד הבינוי והשיכון
אילן דגני מנהל מחוז חיפה ברשות מקרקעי ישראל
הראל דמתי מנהל מחוז חיפה במשרד התחבורה
  נציג משרד הבריאות
נציג המשרד להגנת הסביבה
נציג שר הפנים- אדריכל או מהנדס 
יועמ”ש
ועדת ביקורת
חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר אליהו באחג’
חבר ועדה רויטל גונן
חבר ועדה יפתח שטיין
ועדת בטיחות בדרכים
חברי הוועדה
תפקיד שם
יו”ר שלמה קליין
חברת ועדה רויטל גונן
חבר ועדה איציק לב
נציג שכונות
נציג שכונות
נציג שכונות
נציג שכונות
נציג שכונות
מהנדסת העיר
מנהל אגף החינוך 
נציג שר התחבורה
נציג השר לביטחון לאומי 
הוועדה להנצחת נפגעי פעולות איבה
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריצחק קשת
חבר ועדהשלמה קליין
חבר ועדהיוחאי פרג’
נציג המשפחותאוהד לפידות
נציג ציבור 
ועדת איכות הסביבה וקיימות
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריפתח שטיין
חבר ועדהנגה דוד
חבר ועדהראובן זיגדון
חבר ועדהיוחאי פרג’י
מנהל אגף ת”ל (איכות סביבה) 
נציג ציבור 
נציג ציבור 
ועדת תחבורה (רשות תמרור)
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”רשלמה קליין
מהנדסת העיר 
קצין משטרה 
ועדת שמות
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”ריצחק קשת
חברת ועדהשני גרינברג
חברת ועדהעידית ינטוב
חבר ועדהדוד פינקל
חבר ועדהשלמה קליין
חברת ועדהרויטל גונן
חבר ועדהאבישלום סלוק
חבר ועדהיוחאי פרג’י
חבר ועדהשלמה פרץ
חבר ועדהאיציק לב

ועדות רשות

ועדת רווחה
חברי הוועדה
תפקידשם
יו”רדוד פינקל
חברת ועדהשני גרינברג
חבר ועדהעידית ינטוב
חבר ועדהראובן זיגדון
חבר ועדהיוחאי פרג’י
חבר ועדהשלמה פרץ

ועדות מקצועיות

ועדת מחיקת חובות
חברי הוועדה
תפקיד שם
יועמ”ש אורון משה
גזבר יפתח נפש
נציג מחלקת גבייה
ועדת תמיכות
חברי הוועדה
תפקידשם
מנכ”לשלומי צדרבוים
גזבריפתח נפש
יועמ”שעו”ד אורון משה

לצפייה בפרוטוקולי הועדה >>