שינויים בהסדרי התנועה בשד' דרך ארץ בשל הוספת קו ניקוז

מיום שני: הנכנסים לחריש יצטרכו לפנות ימינה בכיכר אשל-דרך ארץ ולנסוע דרך רחוב גפן. בקטע זה לא תתאפשר תנועת כלי רכב לכיוון מזרח, והבאים ממזרח לא יוכלו לפנות ימינה מרחוב גפן לרחוב אשל