בחריש תוצב תחנה קבועה לניטור אוויר!

המשרד להגנת הסביבה נענה לדרישות העירייה והוחלט להציב בחריש תחנה קבועה לניטור אוויר