פרויקט הקמת כביש הכניסה הדרומית לחריש מתקדם שלב

בימים אלה פורסם על ידי חברת נתיבי ישראל מכרז לקבלנים לתכנון וביצוע החלק המערבי של כביש 611. העבודות צפויות להתחיל בתוך מספר חודשים,