אושר התקציב להקמת מסוף תחבורה ציבורית בחריש

המסוף יוקם במערב העיר, סמוך לכניסה לשד' דרך ארץ. במקביל מקדמת העירייה תכנון למסוף תחבורה נוסף שיחליף את המסוף הזמני