תקציב עיריית חריש לשנת 2023: כ-377.5 מיליון ש"ח

התקציב החדש גדול בכ-14% מתקציב העירייה לשנת 2022. בתחום החינוך יושקעו כ-173 מיליון ש"ח, גידול של כ-31 מיליון ש"ח מתקציב שנת 2022