נפתח הכביש החדש לשכונת הפרחים

לפתיחת הכביש לתנועה נדרשו אישורים שהתקבלו רק בימים האחרונים. הכביש בעל שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, וצפוי בעתיד להיות דרך הגישה לכניסה הדרומית לחריש