פרסומים ומידע

תלמידים בטכנודע
כל תלמידי כיתות א' יוצאים לשלושה מפגשים בטכנודע במסגרת תוכנית המצוינות הטכנולוגית-מדעית שגיבשה העירייה. במקביל, נבחרות של תלמידים מצטיינים משכבות ד', ה', ז' ו-ח' משתתפים בסדרה של 15 מפגשי מצוינות בתחומי הטכנולוגיה, החלל והרפואה
וואטסאפ
חירום