הוועדה המקומית החדשה לתכנון ובנייה חתמה על החלטה למתן היתר להקמת אנטנה סלולרית סמוך לבסיס מג"ב. האנטנה החדשה תיתן מענה סלולרי ראוי לשכונת בצוותא, וגם תשפר את המענה הסלולרי לשכונת מעו"ף ולשכונת הפרחים