כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 63/2017 לתפקיד איש תחזוקה וניקיון חיצוני 07/11/2017 19/11/2017
מכרז פנימי/פומבי 61/2017 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 07/11/2017 19/11/2017
מכרז מס' 62/2017 לתפקיד תברואן חיצוני 07/11/2017 19/11/2017
מכרז מס' 28/2017 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פנימי/פומבי 06/06/2017 21/12/2017

כללי

מכרזי הוועדה המיוחדת  

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

עבור לארכיון המכרזים