כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 54/2017 לתפקיד תברואן פנימי/פומבי 13/09/2017 28/09/2017
מכרז פומבי מס' 53/2017 לתפקיד מנהל אגף שפ"ע פומבי 13/09/2017 28/09/2017
מכרז מס' 55/2017 לתפקיד עו"ס משפחה פנימי/פומבי 13/09/2017 28/09/2017
מכרז מס' 56/2017 לתפקיד עו"ס כוללני ולסדרי דין פנימי/פומבי 13/09/2017 28/09/2017
דרושות סייעות פומבי 06/08/2017 31/12/2017
מכרז מס' 28/2017 לתפקיד בלנית למקווה בחריש פנימי/פומבי 06/06/2017 30/09/2017

עבור לארכיון המכרזים