שקיפות מידע

החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום מכרז – מג/1/2021

קול קורא 304/21 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה – מחליפה למדריכה שעתידה לצאת לחל”ד