שקיפות מידע

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח – עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים מס׳ גנ/19/2021

קול קורא 304/21 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה – מחליפה למדריכה שעתידה לצאת לחל”ד

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז: סימון כבישים, תמרור ושילוט