קול קורא מס' 300/2021 לקבלת הצעות מבתי עסקים להיכלל במאגר הטבות למתנדבים ו/או אזרחים ותיקים